Verito

Klantenoverzicht

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Een actieve vereniging die o.a. wordt ondersteund door bijna 150.000 leden, bedrijven en instellingen. Vogelbescherming is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming is opgericht in 1899 en in Nederland de organisatie voor de bescherming van wilde vogels en hun leefgebieden.

http://www.vogelbescherming.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Project, Finance, Web, Varia, Reporting, HRM-Salaris
Datum van livegang: 1-1-2008

Sector: Goede doelen;Verenigingen
Partner(s): Microsoft, Exsion, Mercash, Cendris
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Martin de Jong, Owe Loonstra, Richard Kruis

Sympany

Sympany is een sociaal ondernemer. Sympany heeft noch politieke noch religieuze achtergronden. We zamelen textiel in door heel Nederland, elk jaar rond de 23,5 miljoen kilo. Dat doen we slagvaardig en efficiënt, met oog voor mens en milieu. In 2015 is Sympany ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen KICI en Humana. Het ingezamelde textiel wordt verkocht, de opbrengst gaat naar projecten die de balans terugbrengen tussen mens, milieu en meerwaarde binnen de textielindustrie. De opbrengst uit de verkoop van het textiel wordt door Sympany+ aangewend om projecten in Afrika en India te steunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Lokale organisaties waar we mee samen werken, zijn onontbeerlijk voor ons. Net als u, of u ons steunt met een zakje textiel of een grote donatie, dankzij u kunnen wij jaarlijks meer dan 60.000 mensen op weg helpen. De hoofddoelstelling van Stichting Sympany is het inzamelen, ophalen, opschonen, sorteren, doneren en verkopen van gebruikt textiel. De hoofddoelstelling van Stichting Sympany+ is het werven van fondsen voor en monitoren van internationale samenwerkingsprojecten, met als doel zelfredzaamheid en duurzaamheid bevorderen.

http://www.sympany.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Non-Profit, Finance, Varia, Reporting
Datum van livegang: 1-1-2014

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft, Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Martin de Jong, Owe Loonstra

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Wij begeleiden hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleiten wij de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. Wij baseren onze activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

http://www.uaf.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Non-Profit, Project, Finance, Web, Varia, Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft, Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Martin de Jong, Owe Loonstra, Richard Kruis

Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

http://www.bijbelgenootschap.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Non-Profit, Event, Project, Finance, Web, Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft, Exsion, Cendris
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Martin de Jong, Owe Loonstra

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor het geluk van alle kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in armoede. Door praktische en kindgerichte ondersteuning wil Kinderhulp maatschappelijke uitsluiting voorkomen en een bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van deze kwetsbare groep. Dit doet Kinderhulp door: kindgerichte praktische ondersteuning te bieden; projecten gericht op participatie van onze doelgroep (mede) mogelijk te maken; bewustwording te creëren over (de gevolgen van) armoede onder kinderen/jongeren.

http://www.kinderhulp.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM, Non-Profit, Project, Finance, Web, Varia

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen, Martin de Jong, Owe Loonstra, Richard Kruis

Geen resultaten gevonden.

Wat zeggen onze referenties?

Trots op onze klanten