Op zoek naar bedrijfssoftware voor uw organisatie?

Maak kennis met de Verito oplossing. Ontwikkeld voor en met organisaties uit uw branche!

Onze oplossing
Op zoek naar bedrijfssoftware voor uw organisatie?

Klantenoverzicht

LVSC (voorheen Amp&rsand)

 LVSC (voorheen Amp&rsand)

LVSC is de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, dé beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde. De 2300 aangesloten leden zijn deskundige begeleiders van mens en werk. LVSC heeft kwaliteit, scholing en kennis & onderzoek hoog in het vaandel staan.

https://www.lvsc.eu/

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Contract;Finance;Web
Datum van livegang: 1-1-2012

Sector: Verenigingen
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong

Apostolisch Genootschap

Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap biedt ontmoetingsplaatsen voor mensen die hun leven meer zin en inhoud willen geven. We inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. We geloven dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong. In essentie zijn we dus met elkaar verbonden. Dat geeft ons een gevoel van verantwoordelijkheid. Het spoort ons aan zorgvuldig om te gaan met elkaar, de wereld en haar bronnen. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreid over 72 locaties. Geïnteresseerden zijn welkom om nader kennis te maken, naar een activiteit te komen of online inspiratie te vinden.

http://www.apgen.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Project;Finance;Web;Varia;Reporting;Document Capture
Datum van livegang: 1-1-2004

Sector: Verenigingen
Partner(s): Microsoft;Exsion;Idyn;Cendris;Escrow4all
Betrokken Verito medewerkers: Arno Waterham;Jan Feijen;Martin de Jong

https://youtu.be/APvcEzUH5eE

Ateliers Majeur

Ateliers Majeur

Ateliers Majeur is een bloeiend instituut voor kunsteducatie. Professionele kunstenaars/docenten verzorgen jaarlijks honderden cursussen aan duizenden leerlingen in kunstvakken als dans, muziek, beeldende kunsten, theater en media. Naast de directe lessen (cursussen naar keuze) aan de bevolking van Heerenveen, Opsterland en omgeving, biedt ons kunstencentrum ondersteuning aan ongeveer 65 scholen in de wijde omgeving en gaan we nauwe samenwerking aan met culturele partners in de regio.

http://ateliersmajeur.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Education;Finance;Web
Datum van livegang: 1-9-2014

Sector: Kunstencentra
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Rene Janssen

Cultura

Cultura

Cultura wil informeren, inspireren, prikkelen en verleiden. Wat wij de burgers van Ede en omgeving laten zien is de waarde en schoonheid van Kunst en Cultuur, om op deze manier iets bij te dragen aan welzijn en geluk. Cultura wil een verbindend element zijn in de samenleving, en daarmee invulling geven aan een maatschappelijke kernfunctie. De verankering van kunst en cultuur in de regio.

https://www.cultura-ede.nl/cursussen.aspx

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Education;Finance;Web
Datum van livegang: 1-7-2014

Sector: Kunstencentra
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Owe Loonstra;Rene Janssen

De Baak

De Baak

De Baak is dé plek voor professionals, ondernemers en leiders die op zoek zijn naar inspiratie, motivatie, kennis en inzicht. Een plek vol paradoxen. Met de rust om stil te staan bij jezelf en je situatie, maar tegelijkertijd een springlevende omgeving waar altijd wat gebeurt.

http://www.debaak.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Education;Event;Project;Finance;Web;Varia
Datum van livegang: 1-1-2012

Sector: Commerciële opleiders
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Rene Janssen;Richard Kruis

Dierenambulance Amsterdam

Dierenambulance Amsterdam

De Dierenambulance Amsterdam is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar. Een etmaal kent drie diensten. De dagdienst van 9.00 tot 18.00 uur, de avonddienst van 18.00 tot 23.00 uur en de nachtdienst van 23.00 tot 9.00 uur. Een dienst wordt uitgevoerd met één of meerdere dierenambulances met op iedere ambulance een chauffeur en een bijrijder. Beide zijn opgeleid tot dierenhulpverlener. Op de meldkamer komen alle telefoontjes binnen. Deze wordt bemand door een à twee centralisten. Alle medewerkers zijn intern opgeleid met een introductiecursus en dieren EHBO­ cursus.

http://www.dierenambulance-amsterdam.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Finance;Varia

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra

Kaliber Kunstenschool

Kaliber Kunstenschool

Onze missie is jou helpen je creatieve talent te ontwikkelen en het samen-leven (door kunstbeoefening) te bevorderen. Het is onze overtuiging dat cultuurparticipatie een basisvoorwaarde is voor een actieve samenleving en dat kunstonderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen, jong en oud. Wij willen kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd kennis laten maken met de diverse disciplines. Na de kennismaking bieden we verdieping en ontwikkeling. Kunstbeoefening zorgt voor persoonlijke groei. Het is een bovendien een prachtig middel om mensen samen te brengen en de verbindingen in de samenleving op een actieve, open en positieve manier te leggen. We zijn en blijven een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk die opereert op de schaal van de regio Twente met een focus op de gemeenten: Almelo, Enschede, Hellendoorn, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden. We bieden een breed aanbod voor particulieren, scholen en bedrijven en adviseren overheid en onderwijs met betrekking tot educatiebeleid.

https://www.kaliberkunstenschool.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Education;Project;Finance;Web;Varia;Reporting
Datum van livegang: 1-7-2015

Sector: Kunstencentra
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Owe Loonstra;Rene Janssen

KNMT

KNMT

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. De vereniging is al meer dan 100 jaar richtinggevend voor de mondzorg in Nederland. We werken aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 10.000 leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten.

http://www.knmt.nl

Gebruikte functionaliteiten: Project;Finance;Reporting;Document Capture
Datum van livegang: 1-1-2001

Sector: Verenigingen
Partner(s): Microsoft;Exsion;Idyn
Betrokken Verito medewerkers: Arno Waterham;Jan Feijen;Rene Janssen

Markant

Markant

Markant is het ontmoetingspunt op het gebied van kunsteducatie in de stad Apeldoorn. Met het loket voor amateurkunst en cultuureducatie en onze activiteiten en programma’s zijn wij dé drager voor de culturele loopbaan van elke inwoner van de stad. In de wijk, op school, in de vrije tijd en op het werk. Zodat elk kind, elke jongere en elke volwassene actief kan deelnemen aan het sociale en culturele leven in de stad. En daarbij talenten ontwikkelt en toont om zelf daarna ook een bijdrage te leveren aan het culturele leven van de stad. Ongeacht iemands leeftijd, ervaring of de wijk waarin men woont.

http://www.markantapeldoorn.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Education;Project;Finance;Web
Datum van livegang: 1-7-2014

Sector: Kunstencentra
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Rene Janssen

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor het geluk van alle kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in armoede. Door praktische en kindgerichte ondersteuning wil Kinderhulp maatschappelijke uitsluiting voorkomen en een bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van deze kwetsbare groep. Dit doet Kinderhulp door: kindgerichte praktische ondersteuning te bieden; projecten gericht op participatie van onze doelgroep (mede) mogelijk te maken; bewustwording te creëren over (de gevolgen van) armoede onder kinderen/jongeren.

http://www.kinderhulp.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Project;Finance;Web;Varia

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra;Richard Kruis

Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

http://www.bijbelgenootschap.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Event;Project;Finance;Web;Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion;Cendris
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra

NEVI

NEVI

NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) is de derde inkoopvereniging van de wereld en al 60 jaar het kennisnetwerk voor inkoop en supply management. NEVI brengt inkoopprofessionals uit het bedrijfsleven en de overheid bij elkaar om kennis te delen. De komende jaren wil NEVI een grote sprong voorwaarts maken: kwantitatief qua ledental en omzetgroei en kwalitatief wat betreft kennisontwikkeling, netwerkvorming en innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

http://www.nevi.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Contract;Education;Event;Project;Finance;Web;Varia;Reporting;HRM-Salaris;Document Capture
Datum van livegang: 1 januari 2016

Sector: Commerciële opleiders;Verenigingen
Partner(s): Microsoft;Exsion;Idyn;Mercash
Betrokken Verito medewerkers: Arno Waterham;Ester Groenewegen;Jan Feijen;Martin de Jong;Rene Janssen;Richard Kruis

NSGK

NSGK

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. NSGK richt zich op kinderen en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap. Jaarlijks steunt NSGK honderden projecten: van aangepaste speelplaatsen tot kleinschalige woonvormen, van speciale vakanties tot cultuurprojecten, en van voorlichting tot stageplaatsen, als het maar bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een handicap.

http://www.nsgk.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Project;Web;Reporting
Datum van livegang: 1-2-2017

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra;Peter Kok

Overhoff

Overhoff

Door de samenvloeiing van de vakgebieden Telecommunicatie en Dataservices bieden wij onze relaties alle kennis onder één dak. Wij vinden het belangrijk dat wij iedere klant een passende oplossing kunnen bieden. Dat is onze kracht. Met onze deskundige medewerkers en een eigen serviceorganisatie zijn wij in staat u op gedegen wijze te adviseren. Tevens beschikken wij over een tweetal ruime showrooms waar u terecht kunt met al uw vragen en wensen.

https://www.overhoffshop.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Project;Finance;Web;Varia;Reporting

Sector: Overig
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Owe Loonstra;Rene Janssen

Schouten & Nelissen

Schouten & Nelissen

Als specialist in learning & development werkt Schouten & Nelissen wereldwijd aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Dit doen we al 35 jaar. En met succes! Wij zorgen voor ontwikkeling van talenten en vaardigheden die er toe doen. Met slimme leer- en ontwikkeltrajecten en gedegen advies zorgen wij voor bevlogen medewerkers en verbeterde bedrijfsresultaten

http://www.sn.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Education;Event;Project;Finance;Web;Varia;Reporting
Datum van livegang: 1 januari 2017

Sector: Commerciële opleiders
Partner(s): Microsoft;QBS Group;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Arno Waterham;Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra;Peter Kok;Rene Janssen;Richard Kruis

http://www.verito.nl

Sportcentrum Olympos

Sportcentrum Olympos

Als je fit bent denk je beter! Dat is de eigentijdse vertaling van de uitspraak Mens sana in corpore sano, oftewel: een gezonde geest in een gezond lichaam. Sporten doe je voor je plezier en om fit te zijn. Ontspan je door je in te spannen, verleg je grenzen of leef jezelf gewoon lekker uit voor of na een dag hard studeren of werken. De ruime en veelzijdige accommodatie van Sportcentrum Olympos ligt op het Utrecht Science Park (De Uithof), waar ook de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, het UMCU, het Hubrecht Instituut en andere toponderzoeksinstellingen, innovatieve bedrijven en studentenwooncomplexen zijn gevestigd. Samen vormt deze mix van wetenschap, studenten, sport en bedrijfsleven een dynamisch studie- en werkklimaat. Olympos is er in de eerste plaats voor studenten en medewerkers van het Utrechtse hoger onderwijs. Maar andere sportliefhebbers zijn ook welkom!

http://www.olympos.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Education;Finance;Web
Datum van livegang: 1 januari 20110

Sector: Commerciële opleiders
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Peter Kok

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Wij begeleiden hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleiten wij de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. Wij baseren onze activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

http://www.uaf.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Project;Finance;Web;Varia;Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Martin de Jong;Owe Loonstra;Richard Kruis

Sympany

Sympany

Sympany is een sociaal ondernemer. Sympany heeft noch politieke noch religieuze achtergronden. We zamelen textiel in door heel Nederland, elk jaar rond de 23,5 miljoen kilo. Dat doen we slagvaardig en efficiënt, met oog voor mens en milieu. In 2015 is Sympany ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen KICI en Humana. Het ingezamelde textiel wordt verkocht, de opbrengst gaat naar projecten die de balans terugbrengen tussen mens, milieu en meerwaarde binnen de textielindustrie. De opbrengst uit de verkoop van het textiel wordt door Sympany+ aangewend om projecten in Afrika en India te steunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Lokale organisaties waar we mee samen werken, zijn onontbeerlijk voor ons. Net als u, of u ons steunt met een zakje textiel of een grote donatie, dankzij u kunnen wij jaarlijks meer dan 60.000 mensen op weg helpen. De hoofddoelstelling van Stichting Sympany is het inzamelen, ophalen, opschonen, sorteren, doneren en verkopen van gebruikt textiel. De hoofddoelstelling van Stichting Sympany+ is het werven van fondsen voor en monitoren van internationale samenwerkingsprojecten, met als doel zelfredzaamheid en duurzaamheid bevorderen.

http://www.sympany.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Finance;Varia;Reporting
Datum van livegang: 1-1-2014

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra

Trias

Trias

Trias, Centrum voor de Kunsten is een kunsteducatiecentrum in de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Trias biedt cursussen op het gebied van kunst en cultuur aan kinderen, jongeren en volwassenen. Trias biedt een breed kunsteducatieprogramma met groepslessen en samenspel in alle kunstdisciplines. Bij Trias kun je cursussen muziek, dans, theater, musical, beeldend en nieuwe media volgen. Kunsteducatie bestaat uit workshops, lessen en cursussen door professionele kunstdocenten, waarin aandacht wordt besteed aan het aanleren van praktische vaardigheden, reflecterend vermogen en presenteren. Presentaties van de cursisten horen daarbij. Er wordt deelgenomen aan festivals, er worden festivals georganiseerd en er zijn verbindingen met culturele instellingen en amateurverenigingen.

http://www.stichting-trias.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Education;Project;Finance;Web;Reporting
Datum van livegang: 1-7-2014

Sector: Kunstencentra
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Owe Loonstra;Rene Janssen

Vakcentrum

Vakcentrum

Het Vakcentrum is dé brancheorganisatie voor zelfstandige detaillisten in de sectoren food en fast moving consumer goods en voor franchisenemers. Met passie voor zelfstandig ondernemerschap behartigt het Vakcentrum de collectieve en individuele belangen van haar achterban. De missie luidt als volgt: "Het Vakcentrum verbindt, vertegenwoordigt en mobiliseert mkb-winkeliers en franchisenemers om hun ondernemerschap, zelfstandigheid en verdienkracht te borgen en daarmee de leefbaarheid van de samenleving te vergroten."

http://www.vakcentrum.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Contract;Project;Finance;Web

Sector: Verenigingen
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Rene Janssen

Vogelbescherming

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Een actieve vereniging die o.a. wordt ondersteund door bijna 150.000 leden, bedrijven en instellingen. Vogelbescherming is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming is opgericht in 1899 en in Nederland de organisatie voor de bescherming van wilde vogels en hun leefgebieden.

http://www.vogelbescherming.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Project;Finance;Web;Varia;Reporting;HRM-Salaris
Datum van livegang: 1-1-2008

Sector: Goede doelen;Verenigingen
Partner(s): Microsoft;Exsion;Mercash;Cendris
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra;Richard Kruis

Zuid-Hollands Landschap

Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1934! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, 50.000 Beschermers en bedrijfsvrienden maken we Zuid-Holland steeds een beetje mooier.

https://www.zuidhollandslandschap.nl/home

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Finance;Web;Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra

Wat zeggen onze referenties?

"In onze zoektocht hebben wij nadrukkelijk gezocht naar een partner die bij ons past, die met ons meedenkt en begrijpt dat in een sterk veranderende wereld niet alles van te voren is vast te leggen. Verito heeft hierbij een uitstekende indruk gemaakt. Zij zijn flexibel en willen samen met ons sparren over nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben het volste vertrouwen dat wij met Verito en Verito Education een grote stap vooruit maken. Niet alleen voor onze eigen organisatie, maar ook voor onze relaties waarvoor wij diensten en ondersteuning verlenen."

Jan van Geffen, Manager bedrijfsvoering
Kaliber Kunstenschool

"De huidige ontwikkelingen in onze sector volgen elkaar in een hoog tempo op. Markant wil als loket de regie in de stad oppakken voor cultuureducatie en amateurkunst. Dat vraagt om een integrale aanpak en een integrale software oplossing die nu maar ook in de toekomst onze processen kan ondersteunen. Daarbij zijn wij op zoek naar een leverancier die samen met ons wil optrekken en met ons wil meedenken. Nu en in de toekomst. Wij hebben het volste vertrouwen dat Verito deze rol op een goede manier op zal pakken."

Ilse Verburgh, Directeur
Markant

"Verito heeft ons in korte tijd overtuigd van haar kennis van onze branche en onze processen. En zij heeft ons een oplossing gepresenteerd die qua structuur en opbouw onze huidige werkwijze prima kan ondersteunen en die volop mogelijkheden biedt om in de toekomst met ons mee te groeien. Onderscheidende onderdelen? Het grafisch planbord, de grafische workflow en de mogelijkheden om Verito Education te ontsluiten naar internet met de webconnector."

Chris Baselmans, Hoofd Informatie en Proces Management
Schouten & Nelissen

"In het verleden gebruikten wij een los pakket om de aanvragen te beheren. Hierdoor hielden wij op meerdere plaatsen gegevens vast van onze doelgroep en was het nodig om handmatig informatie van het ene naar het andere pakket over te zetten. Het was daardoor ook niet mogelijk om snel een compleet inzicht in onze relaties te krijgen. Door het beheer van de aanvragen in Dynamics NAV onder te brengen hebben wij het beheer van en het inzicht in onze relaties enorm verbeterd."

Jan Wezendonk, Directeur
Nationaal Fonds Kinderhulp

"De huidige manier van werken sluit steeds minder aan bij onze wensen. Wij maken nu nog gebruik van verschillende systemen, elke afdeling heeft haar eigen, soms al verouderde oplossing. Wij willen de manier van werken verbeteren en uniformeren en zijn ervan overtuigd dat de oplossing van Verito ons hierin kan ondersteunen. Door efficiënter te werken kunnen wij meer geld besteden aan het gehandicapte kind!"

Ingrid Tuinenburg, Directeur
NSGK

"Het softwarepakket dat wij gebruiken was dringend aan vervanging toe. De veranderingen in de Telecom & ICT wereld gaan steeds sneller. Wij zijn een toonaangevende leverancier en willen deze positie uiteraard vasthouden. De overstap naar NAV 2013 biedt ons de mogelijkheid om ook in de toekomst nieuwe producten en diensten snel en effectief te administreren."

Mike Overhoff, Directeur
Overhoff

Trots op onze klanten

Dierenambulance Amsterdam
Markant
Sportcentrum Olympos
KNMT
Ateliers Majeur
 LVSC (voorheen Amp&rsand)
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
De Baak
Schouten & Nelissen
Zuid-Hollands Landschap
Sympany
NSGK

Contact

Tel:(055) 534 30 06
Mail:info@verito.nl
Stadhoudersmolenweg 54
7317 AX Apeldoorn

Locatie Verito

Volg ons

Nieuwsbrief

Copyright © Verito Informatisering 2017 - 2018   |  Privacy Policy  |  Sitemap  |  Login