Op zoek naar één oplossing voor uw gehele organisatie?

Maak kennis met Verito Charity. Of lees waarom andere goede doelen enthousiast zijn!

Lees meer
Op zoek naar één oplossing voor uw gehele organisatie?

Klantenoverzicht

Dierenambulance Amsterdam

Dierenambulance Amsterdam

De Dierenambulance Amsterdam is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar. Een etmaal kent drie diensten. De dagdienst van 9.00 tot 18.00 uur, de avonddienst van 18.00 tot 23.00 uur en de nachtdienst van 23.00 tot 9.00 uur. Een dienst wordt uitgevoerd met één of meerdere dierenambulances met op iedere ambulance een chauffeur en een bijrijder. Beide zijn opgeleid tot dierenhulpverlener. Op de meldkamer komen alle telefoontjes binnen. Deze wordt bemand door een à twee centralisten. Alle medewerkers zijn intern opgeleid met een introductiecursus en dieren EHBO­ cursus.

http://www.dierenambulance-amsterdam.nl/

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Finance;Varia

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich in voor het geluk van alle kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in armoede. Door praktische en kindgerichte ondersteuning wil Kinderhulp maatschappelijke uitsluiting voorkomen en een bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van deze kwetsbare groep. Dit doet Kinderhulp door: kindgerichte praktische ondersteuning te bieden; projecten gericht op participatie van onze doelgroep (mede) mogelijk te maken; bewustwording te creëren over (de gevolgen van) armoede onder kinderen/jongeren.

http://www.kinderhulp.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Project;Finance;Web;Varia

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra;Richard Kruis

Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

http://www.bijbelgenootschap.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Event;Project;Finance;Web;Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion;Cendris
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra

NSGK

NSGK

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zet zich in voor een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. NSGK richt zich op kinderen en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap. Jaarlijks steunt NSGK honderden projecten: van aangepaste speelplaatsen tot kleinschalige woonvormen, van speciale vakanties tot cultuurprojecten, en van voorlichting tot stageplaatsen, als het maar bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een handicap.

http://www.nsgk.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Project;Web;Reporting
Datum van livegang: 1-2-2017

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra;Peter Kok

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Wij begeleiden hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleiten wij de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen. Wij baseren onze activiteiten op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

http://www.uaf.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Project;Finance;Web;Varia;Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Martin de Jong;Owe Loonstra;Richard Kruis

Sympany

Sympany

Sympany is een sociaal ondernemer. Sympany heeft noch politieke noch religieuze achtergronden. We zamelen textiel in door heel Nederland, elk jaar rond de 23,5 miljoen kilo. Dat doen we slagvaardig en efficiënt, met oog voor mens en milieu. In 2015 is Sympany ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen KICI en Humana. Het ingezamelde textiel wordt verkocht, de opbrengst gaat naar projecten die de balans terugbrengen tussen mens, milieu en meerwaarde binnen de textielindustrie. De opbrengst uit de verkoop van het textiel wordt door Sympany+ aangewend om projecten in Afrika en India te steunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Lokale organisaties waar we mee samen werken, zijn onontbeerlijk voor ons. Net als u, of u ons steunt met een zakje textiel of een grote donatie, dankzij u kunnen wij jaarlijks meer dan 60.000 mensen op weg helpen. De hoofddoelstelling van Stichting Sympany is het inzamelen, ophalen, opschonen, sorteren, doneren en verkopen van gebruikt textiel. De hoofddoelstelling van Stichting Sympany+ is het werven van fondsen voor en monitoren van internationale samenwerkingsprojecten, met als doel zelfredzaamheid en duurzaamheid bevorderen.

http://www.sympany.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Finance;Varia;Reporting
Datum van livegang: 1-1-2014

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra

Vogelbescherming

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Een actieve vereniging die o.a. wordt ondersteund door bijna 150.000 leden, bedrijven en instellingen. Vogelbescherming is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming is opgericht in 1899 en in Nederland de organisatie voor de bescherming van wilde vogels en hun leefgebieden.

http://www.vogelbescherming.nl

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Project;Finance;Web;Varia;Reporting;HRM-Salaris
Datum van livegang: 1-1-2008

Sector: Goede doelen;Verenigingen
Partner(s): Microsoft;Exsion;Mercash;Cendris
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra;Richard Kruis

Zuid-Hollands Landschap

Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we al sinds 1934! Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, 50.000 Beschermers en bedrijfsvrienden maken we Zuid-Holland steeds een beetje mooier.

https://www.zuidhollandslandschap.nl/home

Gebruikte functionaliteiten: CRM;Non-Profit;Finance;Web;Reporting

Sector: Goede doelen
Partner(s): Microsoft;Exsion
Betrokken Verito medewerkers: Jan Feijen;Martin de Jong;Owe Loonstra

Wat zeggen onze referenties?

"De huidige manier van werken sluit steeds minder aan bij onze wensen. Wij maken nu nog gebruik van verschillende systemen, elke afdeling heeft haar eigen, soms al verouderde oplossing. Wij willen de manier van werken verbeteren en uniformeren en zijn ervan overtuigd dat de oplossing van Verito ons hierin kan ondersteunen. Door efficiënter te werken kunnen wij meer geld besteden aan het gehandicapte kind!"

Ingrid Tuinenburg, Directeur
NSGK

"Wij kijken terug op een heel plezierig en voorspoedig project. De ondersteuning van en het meedenken vanuit Verito was van een hoog niveau. De oplossing die wij nu gebruiken is zelfs nog uitgebreider dan waar wij in eerste instantie om gevraagd hebben. Met Verito Charity maken wij echt een forse sprong vooruit!"

Paul van Wageningen, Projectleider
Dierenambulance Amsterdam

"Binnen het Landschap voelen wij nadrukkelijk de noodzaak om, waar mogelijk, onze kosten te verminderen. Zo hebben wij ook het huidige beheer van de beschermers onder de loep genomen. Met de overstap naar Verito Charity realiseren wij een forse besparing."

Eline Decker, Hoofd Communicatie & Fondsenwerving
Zuid-Hollands Landschap

"Verito Informatisering maakt het mogelijk om ons werk sneller en beter te doen. Hun kennis van de branche, de flexibiliteit van de software en de medewerkers maakte de keuze voor Microsoft Dynamics en Verito Informatisering een logische stap."

Petra Sterenberg
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

"Wij maken al lange tijd en naar tevredenheid gebruik van Dynamics NAV. De versie die wij gebruikten was echter aan vervanging toe. Een dergelijk project is voor ons spannend. Wij weten en horen van vergelijkbare projecten dat deze veel voeten in aarde hebben. Nu wij een aantal maanden live zijn met de nieuwe versie kan ik zeggen dat deze overgang nagenoeg geruisloos is verlopen. Volgens planning en binnen budget. Wij kijken terug op een prima project!"

Tanja Ultee, Opdrachtgever
Vogelbescherming

"In het verleden gebruikten wij een los pakket om de aanvragen te beheren. Hierdoor hielden wij op meerdere plaatsen gegevens vast van onze doelgroep en was het nodig om handmatig informatie van het ene naar het andere pakket over te zetten. Het was daardoor ook niet mogelijk om snel een compleet inzicht in onze relaties te krijgen. Door het beheer van de aanvragen in Dynamics NAV onder te brengen hebben wij het beheer van en het inzicht in onze relaties enorm verbeterd."

Jan Wezendonk, Directeur
Nationaal Fonds Kinderhulp

Trots op onze klanten

Nederlands Bijbelgenootschap
Vogelbescherming
NSGK
Dierenambulance Amsterdam
Sympany
Nationaal Fonds Kinderhulp
Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Zuid-Hollands Landschap

Contact

Tel:(055) 534 30 06
Mail:info@verito.nl
Stadhoudersmolenweg 54
7317 AX Apeldoorn

Locatie Verito

Volg ons

Nieuwsbrief

Copyright © Verito Informatisering 2017 - 2018   |  Privacy Policy  |  Sitemap  |  Login