Op zoek naar bedrijfssoftware voor uw organisatie?

Maak kennis met de Verito oplossing. Ontwikkeld voor en met organisaties uit uw branche!

Onze oplossing
Op zoek naar bedrijfssoftware voor uw organisatie?

Welke uitdaging herkent u?

Commerciële opleiders

De ontwikkelingen in uw branche gaan razendsnel. De onderwijsbranche heeft de afgelopen jaren te maken gehad met grote veranderingen. Denk aan de afnemende bekostiging en een sterk toegenomen concurrentie. Een zeer mobiele doelgroep die zelf bepaalt waar en wanneer en op welke manier zij kennis wil ontvangen. Ook de manier van kennisoverdracht is in beweging. Van het puur overdragen van kennis naar het adviseren en coachen van studenten.

Hoe houdt u zich staande? U wilt uw processen optimaliseren en uw werkzaamheden zo efficiënt mogelijk inrichten. Van CRM en relatiebeheer tot cursusbeheer, van het inhuren van docenten tot de planning van uw accommodaties en van online inschrijving tot facturatie... lees meer


Goede doelen

De wereld van de goede doelen is volop in beweging. De komst van een nieuwe validatie/keurmerk, de afnemende trouw van donateurs, de groei van mobiele en online toepassingen en de komst van nieuwe betaalwijzen. Stuk voor stuk ontwikkelingen waar u mee te maken heeft of kunt krijgen.

Hoe realiseert u uw doelstellingen? In deze veranderende wereld wilt u fondsen werven en uw fondsen zo goed mogelijk besteden. Door het opzetten van multichannel campagnes en het behouden van uw huidige donateurs, van het beoordelen en financieren van projectaanvragen tot het monitoren van de lange termijn effecten... lees meer


Kunstencentra

Verito onderkent een aantal belangrijke trends bij de centra voor de kunsten. De gemeentelijke subsidies staan zwaar ter discussie, de subsidie kraan wordt (gedeeltelijk) dichtgedraaid. De maatschappelijke rol voor de centra wordt groter, het vizier wordt gericht op een breed publiek. De cursisten zelf worden mondiger en willen zich minder lang binden.

Hoe blijft u overeind in deze dynamische omgeving? U helpt kinderen en volwassenen om hun creatieve talent te ontwikkelen. Door wekelijkse lessen en door programma's aan scholen aan te bieden. Verito Education helpt u om dit te realiseren. Van het beheren van uw cursusaanbod tot het plannen.. lees meer


Verenigingen

De wereld van de verenigingen verandert snel. Belangrijke ontwikkelingen die een groot effect hebben op verenigingen zijn onder andere de trend dat consumenten/bedrijven zich niet meer voor langere tijd willen binden, een lidmaatschap is niet meer vanzelfsprekend. Veel verenigingen hebben moeite om nieuwe, jonge leden te binden. Leden willen meer en meer waar voor hun geld en is het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te binden. Ook de manier van communiceren en participeren is volop in ontwikkeling.

Hoe speelt u hierop in? Om op al deze ontwikkelingen in te spelen is een flexibele houding van uw medewerkers en uw organisatie van groot belang. De flexibiliteit van uw bedrijfssoftware kan uw organisatie daarbij helpen. U zoekt verbinding met en tussen uw leden en behartigt hun belangen. U biedt diensten aan en organiseert bijeenkomsten. Verito Membership helpt u daarbij. Van CRM en ledenbeheer tot evenementen, van opleidingen tot de facturatie... lees meer


Wat zeggen onze referenties?

"In het verleden gebruikten wij een los pakket om de aanvragen te beheren. Hierdoor hielden wij op meerdere plaatsen gegevens vast van onze doelgroep en was het nodig om handmatig informatie van het ene naar het andere pakket over te zetten. Het was daardoor ook niet mogelijk om snel een compleet inzicht in onze relaties te krijgen. Door het beheer van de aanvragen in Dynamics NAV onder te brengen hebben wij het beheer van en het inzicht in onze relaties enorm verbeterd."

Jan Wezendonk, Directeur
Nationaal Fonds Kinderhulp

"Binnen het Landschap voelen wij nadrukkelijk de noodzaak om, waar mogelijk, onze kosten te verminderen. Zo hebben wij ook het huidige beheer van de beschermers onder de loep genomen. Met de overstap naar Verito Charity realiseren wij een forse besparing."

Eline Decker, Hoofd Communicatie & Fondsenwerving
Zuid-Hollands Landschap

"Wij hebben ook andere Dynamics NAV partners gesproken. Waarom voor Verito gekozen? Meerdere redenen: Wij hebben Verito in de afgelopen 10 jaar leren kennen als een betrouwbare, aangename partner. Verito heeft ons verrast met nieuwe functionaliteiten als een grafisch workflow en veldcontrole en Verito heeft uitgebreide ervaring met het ontsluiten van Dynamics NAV naar onze vrijwilligersportal. "

Ben Vat, ICT manager
Apostolisch Genootschap

"De huidige ontwikkelingen in onze sector volgen elkaar in een hoog tempo op. Markant wil als loket de regie in de stad oppakken voor cultuureducatie en amateurkunst. Dat vraagt om een integrale aanpak en een integrale software oplossing die nu maar ook in de toekomst onze processen kan ondersteunen. Daarbij zijn wij op zoek naar een leverancier die samen met ons wil optrekken en met ons wil meedenken. Nu en in de toekomst. Wij hebben het volste vertrouwen dat Verito deze rol op een goede manier op zal pakken."

Ilse Verburgh, Directeur
Markant

"In onze zoektocht hebben wij nadrukkelijk gezocht naar een partner die bij ons past, die met ons meedenkt en begrijpt dat in een sterk veranderende wereld niet alles van te voren is vast te leggen. Verito heeft hierbij een uitstekende indruk gemaakt. Zij zijn flexibel en willen samen met ons sparren over nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben het volste vertrouwen dat wij met Verito en Verito Education een grote stap vooruit maken. Niet alleen voor onze eigen organisatie, maar ook voor onze relaties waarvoor wij diensten en ondersteuning verlenen."

Jan van Geffen, Manager bedrijfsvoering
Kaliber Kunstenschool

"Het verenigingsmanagement is volop in ontwikkeling. LVSC ondersteunt verenigingen in het maken van de juiste keuzes. Hiernaast ontzorgen wij de verenigingen door de bureau-activiteiten voor hen uit te voeren. Hierdoor kan de vereniging zich focussen op haar toegevoegde waarde voor haar leden. Zelf willen wij deze ondersteuning zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren. Daarvoor was en is vernieuwing noodzakelijk. Vernieuwing van denken, van werken en ook van de benodigde software. Met de keuze voor Verito en Verito Membership kiezen wij voor een partner en een oplossing die ons hierbij kunnen helpen. Hiermee kunnen wij veel sneller anticiperen op de ontwikkelingen die op verenigingen en daardoor ook op ons afkomen."

Willem Koekkoek, Directeur
LVSC (voorheen Amp&rsand)

Trots op onze klanten

Markant
NSGK
De Baak
Ateliers Majeur
Schouten & Nelissen
Zuid-Hollands Landschap
Kaliber Kunstenschool
Vakcentrum
Sympany
Nationaal Fonds Kinderhulp
 LVSC (voorheen Amp&rsand)
Apostolisch Genootschap

Contact

Tel:(055) 534 30 06
Mail:info@verito.nl
Stadhoudersmolenweg 54
7317 AX Apeldoorn

Locatie Verito

Volg ons

Nieuwsbrief

Copyright © Verito Informatisering 2017 - 2017   |  Privacy Policy  |  Sitemap  |  Login