Verito

Welke uitdaging herkent u?

Commerciële opleiders

De ontwikkelingen in uw branche gaan razendsnel. De onderwijsbranche heeft de afgelopen jaren te maken gehad met grote veranderingen. Denk aan de afnemende bekostiging en een sterk toegenomen concurrentie. Een zeer mobiele doelgroep die zelf bepaalt waar en wanneer en op welke manier zij kennis wil ontvangen. Ook de manier van kennisoverdracht is in beweging. Van het puur overdragen van kennis naar het adviseren en coachen van studenten.

Hoe houdt u zich staande? U wilt uw processen optimaliseren en uw werkzaamheden zo efficiënt mogelijk inrichten. Van CRM en relatiebeheer tot cursusbeheer, van het inhuren van docenten tot de planning van uw accommodaties en van online inschrijving tot facturatie... lees meer

 


 

Goede doelen

De wereld van de goede doelen is volop in beweging. De komst van een nieuwe validatie/keurmerk, de afnemende trouw van donateurs, de groei van mobiele en online toepassingen en de komst van nieuwe betaalwijzen. Stuk voor stuk ontwikkelingen waar u mee te maken heeft of kunt krijgen.

Hoe realiseert u uw doelstellingen? In deze veranderende wereld wilt u fondsen werven en uw fondsen zo goed mogelijk besteden. Door het opzetten van multichannel campagnes en het behouden van uw huidige donateurs, van het beoordelen en financieren van projectaanvragen tot het monitoren van de lange termijn effecten... lees meer

 


 

Kunstencentra

Verito onderkent een aantal belangrijke trends bij de centra voor de kunsten. De gemeentelijke subsidies staan zwaar ter discussie, de subsidie kraan wordt (gedeeltelijk) dichtgedraaid. De maatschappelijke rol voor de centra wordt groter, het vizier wordt gericht op een breed publiek. De cursisten zelf worden mondiger en willen zich minder lang binden.

Hoe blijft u overeind in deze dynamische omgeving? U helpt kinderen en volwassenen om hun creatieve talent te ontwikkelen. Door wekelijkse lessen en door programma's aan scholen aan te bieden. Verito Education helpt u om dit te realiseren. Van het beheren van uw cursusaanbod tot het plannen.. lees meer

 

 


 

Verenigingen

De wereld van de verenigingen verandert snel. Belangrijke ontwikkelingen die een groot effect hebben op verenigingen zijn onder andere de trend dat consumenten/bedrijven zich niet meer voor langere tijd willen binden, een lidmaatschap is niet meer vanzelfsprekend. Veel verenigingen hebben moeite om nieuwe, jonge leden te binden. Leden willen meer en meer waar voor hun geld en is het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te binden. Ook de manier van communiceren en participeren is volop in ontwikkeling.

Hoe speelt u hierop in? Om op al deze ontwikkelingen in te spelen is een flexibele houding van uw medewerkers en uw organisatie van groot belang. De flexibiliteit van uw bedrijfssoftware kan uw organisatie daarbij helpen. U zoekt verbinding met en tussen uw leden en behartigt hun belangen. U biedt diensten aan en organiseert bijeenkomsten. Verito Membership helpt u daarbij. Van CRM en ledenbeheer tot evenementen, van opleidingen tot de facturatie... lees meer

 

 


Wat zeggen onze referenties?

Trots op onze klanten